GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN
Vận chuyển là một khâu không thể thiếu trong chuỗi cung ứng. Lựa...
VẬN CHUYỂN BẢO ÔN
Công nghiệp hóa ngày càng mạnh mẽ, đòi hỏi lượng nguyên vật liệu...
VẬN CHUYỂN TRỮ MÁT
Ngày nay, với nền kinh tế phát triển, nên hàng hóa xuất nhập khẩu...
VẬN CHUYỂN ĐÔNG LẠNH
Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành nghề như lương,thực...
Hỗ trợ trục tuyến
icon skypeNGUYỄN THỊ THÚY AN
Chức vụ : Sale
SĐT : 0919 686 873
Email : thuyan@tanbaoan.com.vn
NGUYỄN THỊ THÚY AN
icon skypeNgô Thị Hằng Nga
Chức vụ : Sale
SĐT : 0911 265 335
Email : nga_nth@tanbaoan.com.vn
Ngô Thị Hằng Nga
icon skypeMai Vương Khang
Chức vụ : Sale
SĐT : 091-144-6887
Email : khang_mv@tanbaoan.com.vn
Mai Vương Khang